Software de Espectrometría para Android

Modelo para impresión 3D de mini-espectrómetro

Tutorial de ensamblado de mini-espectrómetro

Tutorial de calibración por lambda λ del mini-espectrómetro